BADANIA PRENATALNE

Pojęciem „badanie prenatalne” określa się rodzaj badania wykonywanego w I i II trymestrze ciąży, które ma na celu wykrywanie i rozpoznawanie chorób wrodzonych płodu.

Nieprawidłowości mogą być stwierdzane na każdym etapie ciąży, niemniej jednak wykonanie diagnostyki nieinwazyjnej w I trymestrze ciąży najczęściej przynosi przyszłej mamie spokój, potwierdzając fakt, że z dzieckiem jest wszystko w porządku.

Zły wynik badania skłania lekarza do zaproponowania pacjentce poszerzenia diagnostyki prenatalnej o badania inwazyjne. Uzyskane wyniki umożliwią postawienie diagnozy, ustalenie rokowania, podjęcie decyzji o kontynuowaniu ciąży oraz zaproponowanie leczenia płodu w łonie matki lub dziecka po porodzie.

Dzięki badaniom można zoptymalizować także właściwy sposób prowadzenia ciąży, ustalić najlepsze miejsce i sposób porodu uwzględniając stan zdrowia płodu.

W opinii ekspertów osoby zajmujące się diagnostyką prenatalną powinny posiadać odpowiednie certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ginekologii oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF).

Jako lekarz posiadający taki certyfikat przechodzę coroczny audyt oceniający jakość wykonywanych przeze mnie badań USG.

Do wykonania diagnostyki potrzebna jest w pierwszej kolejności świadoma wola i chęć pacjentki.

Badania prenatalne

Do metod nieinwazyjnych badań prenatalnych należą:

  • badanie USG genetyczne
  • badanie biochemiczne (tzw. test podwójny), ocena poziomu beta-HCG i białka PAPP-A)
  • test połączony, inaczej zintegrowany – komputerowa ocena ryzyka aberracji chromosomowych u płodu na podstawie wykonanego badania USG, wyniku badań biochemicznych i wywiadu lekarskiego (uprawnione osoby z certyfikatem FMF)
  • analiza DNA płodu uzyskiwanego z krwi żylnej matki – test Nifty